Perinteinen hirsirakentaminen kunniaan

Hirsirakentamisella on Suomessa pitkät perinteet. Osaamista on kertynyt useilta sukupolvilta vuosisatojen saatossa. Hirsirakennukset ja hirsirakentaminen on ollut taidokasta ja rakennukset: talot, huvilat ja piha-aitat ovat kestäneet pienellä huollolla hyvin pitkään.

Suomesta löytyy edelleen jopa 500 vuotta vanhoja hirsitaloja ja hirsikirkkoja. Suomalaiset ovat tunteneet hirsirakentamisen salvos-tekniikan jo tuhansia vuosia ja hirsirakennuksia on tehty Suomessa jo tuhansia vuosia.

Hirsirakennuksessa kantavat rakenteetkin tehdään hirrestä. On olemassa kolmea eri hirsityyppiä:

Pyöröhirsi, joka käsin tai koneellisesti muotoiltu hirsi
Pelkkahirsi, joka on tasasivuinen hirsi. Ennen tämä muotoiltiin kirveellä.
Lamellihirsi, joka on useammasta puusta liimattu hirsi.

Pyöröhirsi on tyypillinen rakennmusmateriaali kun tehdään kevyempiä rakennuksia kuten mökkejä ja varastoja.

Entisinä aikoina hirsirakentamisessa käytetiin tietenkin pelkkahirsia, kun työkaluvalikoimakin oli vain lähinnä kirves ja saha.

Tyypillisesti hirret valmistetaan kuusesta tai männystä, mutta haapaakin on käytetty.

Kuusesta tehty hirsi

Kuusi on kosteudenkestävyydeltään ja lämpöarvoiltaan muita havupuita (mänty) parempi. Etenkin pohjoisen pitkät talvet tekevät pohjoisesta kuusipuusta hienosyistä ja lujaa, jolloin se sopii hyvin rakennusmateriaaliksi.

Männystä tehty hirsi

Männyssä on hyvin vähän oksia verrattuna kuuseen. Hyvä mäntyhirsi on lähes oksaton. Mäntyä on siis helppo työstää. Tyvitukin materiaali on hyvää ja kestävää. Oikealla pintakäsittelyllä mäntyhirsi on oiva materiaali.

Haavasta tehty hirsi

Haapahirsiä on perinteisesti käytetty latojen ja vajojen rakentamiseen, joissa ne ovat osoittaneet kestävyytensä.

Hirren valmistus

Hirren kaato ajoitetaan helmi-maaliskuulle, koska tuolloin puu on kaikkein kuivimmillaan. Haapa kuitenkin kaadetaan vasta loppukesästä. Runko karsitaan kun kosteus on lähtenyt lehdistä.

Lisää aiheesta