Mekaniikkasuunnittelu

Mekaniikkasuunnittelussa (mechanical engineering) suunnitellaan teknisesti ja fyysisesti toimiva ratkaisu johonkin ongelmaan. Mekaniikkasuunnittelu liitetään usein melko raskaaseen teollisuuteen, mutta hyvin pienetkin ratkaisut ovat kyllä mekaniikkasuunnittelua.

Mekaniikkasuunnittelua pienessä ja tavallisessa muodossa voisi olla vaikka laite, joka kuorisi kananmunat ja asettelisi ne munakuppeihin. Suuremmassa muodossa se voi olla vaikka henkilöautonvalmistukseen sopiva robitosoitu tuotantolinja. Idea on kuitenkin periaatteessa sama, suunnitelma ja sen toteutus suorittaa jotain tehtävää.

Mekaniikkasuunnittelija suunnittelee kokonaisuuden ja miettii yksityiskohdat. Mekaniikkasuunnittelijalla on usein apunaan muita suunnittelijoita esimerkiksi elektroniikkasuunnittelijoita ,koneenrakennuksen erikoisosaajia sekä laiteläheisen ohjelmoinnin osaajia. Tälläinen tiimi pystyy luomaan vaikuttavia kokonaisuuksia.

Mekaniikkasuunnitelua voi opiskella ammattikorkeakoulussa ja teknisessä yliopistossa. Useat tekniikan alan opiskelijat opiskelevat mekaniikkasuunnittelua sivuaineena, koska se on hyvin keskeinen osa koneenrakennusta.

Tällä hetkellä Suomessa on huutava pula osaavista mekaniikkasuunnittelijoista. Jos koneet ja laitteet yhtään kiinnostaa on ala hyvä palkkainen ja työllisyys on hyvä.

Lue lisää

enmac.fi/fi/mekaniikkasuunnittelu/